Reglement

  Wedstrijdreglement: Van Oord Nautilus Bedrijvenregatta 2023

  Hoofd van de jury:
  Wedstrijdleiding:

  Inschrijfgeld: € 200,- voor een ploeg van acht en € 125,- voor een ploeg van vier (incl. koffie/thee en lunch).
  Betalen vóór vrijdag 30 juni 2023 20:00 uur op NL 96 ABNA 0605 6585 87 t.n.v.  Roeivereniging Nautilus te Rotterdam onder vermelding van uw ploegnaam en bedrijfsnaam. Daarna kan alleen nog contant worden betaald bij de ontvangstbalie op 1 juli.

  Boord-aan-boord wedstrijd over 1.000m op een 4-ploegen baan.

  1. Inschrijving tot en met woensdag 28 juni 2023 18:00 uur via de website www.nautilusbedrijvenregatta.nl (wijzigingen doorgeven kan tot vrijdag 30 juli 2023 18:00 uur).
  2. Een bedrijfsploeg bestaat uit roeiers die allen dezelfde werkgever hebben of hebben gehad. Tevens mag de ploeg bestaan uit roeiers die tot dezelfde beroepsgroep of tot éénzelfde concern behoren of hebben behoord. Men dient in alle velden die meetellen te starten met een ploeg die voldoet aan de bepaling voor een bedrijfsploeg.
  3. Er wordt gestart in de velden: Ervaren Bedrijfsacht (E8+), Onervaren Bedrijfsacht (O8+) en Bedrijfsvier (C4+).
  4. Een onervaren bedrijfsacht is een ploeg die niet eerder aan een wedstrijd in het lopende jaar van het bedrijfsklassement heeft meegedaan en uit roeiers met minder dan 5 jaar roei-ervaring bestaat.
  5. Bij twijfel gevallen over ervaren of onervaren beslist de wedstrijdleiding in welk (onervaren of ervaren) veld een bedrijfsacht wordt ingedeeld.
  6. Elke ploeg start één keer in het ochtendblok en één keer in het middagblok.
  7. Een ploeg kan in iedere samenstelling varen waarbij de tijden van de ploeg worden verrekend naar een herenploeg. Hiervoor wordt bij een 4 een correctie van 2,5% tijdsaftrek per dame toegepast en voor een 8 wordt een correctie van 1,25% tijdsaftrek per dame berekend.
  8. De snelste ploeg na correctie van de tijden in de twee blokken bij elkaar opgeteld in zijn veld ontvangt het Van Oord – Nautilus Bedrijvenregatta blik.
  9. Van Oord wisselbokaal: De snelste ploeg na correctie van de tijden in de twee blokken bij elkaar opgeteld van ervaren Bedrijfsacht en het onervaren Bedrijfs achtenveld wint de Van Oord wisselbokaal.
  10. De gemiddelde tijd van de twee wedstrijden telt mee voor het klassement van het Nederlands Bedrijfsklassement. De Van Oord – Nautilus Bedrijvenregatta is de finale van het KNRB Bedrijfsklassement. De Voorjaarsbokaal wordt na de wedstrijd uitgereikt.
  11. Loting: woensdag 28 juni 2023.
  12. Exacte aanvangstijden worden z.s.m. na 28 juni 2023 bekend gemaakt via www.nautilusbedrijvenregatta.nl.
  13. Protestregeling: Bij onenigheid of twijfel omtrent de uitslag van het klassement kan er schriftelijk protest worden ingediend door de captain van de ploeg bij de Hoofd Jury van de wedstrijd.
  14. Slotverklaring: Indien zich onduidelijkheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan gelden de bepalingen in het Reglement voor roeiwedstrijden van de KNRB. Ieder bedrijf of individu, dat deelneemt aan deze competitie wordt geacht zich te houden aan de toepassing van dit reglement en eventuele bijlagen zonder enig voorbehoud.
  15. Wisselen van roeiers tussen de wedstrijden is beperkt toegestaan tot een maximum van 2 mensen per ploeg. Hierin is het minst aantal dames leidend voor de verrekenfactor van het klassement.
  16. Tevens is  het Reglement van het KNRB Bedrijfsroeiklassement 2023  van toepassing. Zie ook https://knrb.nl/wedstrijden-evenementen/klassementen/bedrijfsroeien/.