Van Oord

  Hoofdsponsor Van Oord

  Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met 150 jaar ervaring als internationale waterbouwer. Wij hechten waarde aan open communicatie met onze opdrachtgevers en stakeholders. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door ondernemerschap en betrokken medewerkers. Wij denken en handelen met verantwoordelijkheid en met oog voor de lange termijn.Onze visie is om bij te dragen aan een betere wereld voor de toekomstige generaties door Marine ingenuity te leveren.
  Als internationale maritieme aannemer ligt onze focus op baggeren, olie & gas infrastructuur en offshore wind. Wij werken veilig, en samen met onze opdrachtgevers en stakeholders komen wij tot innovatieve en duurzame oplossingen.

  Market drivers
  Onze visie en missie komen voort uit vier belangrijke drijvers. De groeiende wereldbevolking heeft meer ruimte nodig. Maritiem transport vereist nieuwe en verbeterde infrastructuur. Klimaatverandering vraagt om betere kustbescherming. De vraag naar energie blijft stijgen en een duurzaam energiesysteem is essentieel om te kunnen voorzienin de energiebehoefte in de toekomst.

  Onze waarden
  Wij hebben vier waarden vastgesteld die beschrijven hoe wij onze doelen bereiken:

  We create
  Wij delen een passie voor ondernemerschap en waterbouw. We ontwerpen en realiseren innovatieve maritieme oplossingen op basis van Marine ingenuity, waardoor wij meerwaarde voor onze opdrachtgevers creëren. Dit is ons bestaansrecht, en hiermeeleveren wij onze bijdrage aan een welvarende en betere samenleving.

  We care
  Als familiebedrijf zijn onze mensen belangrijk voor ons. Wij leggen de lat bij onze projecten altijd hoog als het gaat om kwaliteit, veiligheid en integriteit.

  We zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen en we dragen bij aan een duurzamere wereld.Bij alles wat wij doen staan continuïteit voor de lange termijn en rentmeesterschap voorop.

  We work together
  Onze organisatie is professioneel en toegewijd, waarbij we sterk geloven in samenwerking – zowel binnen het team als met opdrachtgevers. Alleen dan kunnen we het beste resultaat bereiken. Wij zijn een lerend bedrijf, dat zichzelf continu wil verbeteren. We geloven dat wederzijds respect de sleutel is voor vertrouwen en samenwerking.

  We succeed

  We zijn competitief ingesteld en bereid om elkaar uit te dagen. We zijn flexibel en passen ons aan veranderende marktomstandigheden aan. Dit doen wij door verantwoorde risico’s te nemen en door onze bedrijfsprocessen voortdurend te verbeteren zodat onze opdrachtgevers het beste krijgen. Ons streven is om continuïteit voor de lange termijn en groei van onze onderneming te waarborgen.

  Wil je meer weten over Van Oord of over onze vacatures? Kijk dan op www.vanoord.com.